نمایش نوار ابزار

برگزاری کارگاه تفکر استراتژیک در کنفرانس مدیریت استراتژیک

کارگاه سنجش تفکر استراتژیک

کارگاه سنجش تفکر استراتژیک توسط من در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک در ۱۶ و ۱۷ آذر ۱۳۹۵ برگزار شد. در این کارگاه که بیشتر از ۸۰ نفر از علاقمندان، شامل کارشناسان و مدیران شرکت های گوناگون شرکت داشتند اصول و مبانی تفکر استراتژیک تشریح شد و قابلیت تفکر استراتژیک شرکت کنندگان مورد سنجش قرار گرفت.

در کارگاه سنجش تفکر استراتژیک ویژگی ­های استراتژیست­ها نیز مورد بحث قرار گرفت و نمودها و مظاهر تفکر استراتژیک در مدیران توصیف شد. براساس مباحث طرح شده، قابلیت تفکر استراتژیک می تواند به بهبود عملکرد فردی و سازمانی منجر شود. کسب و کارهای امروز برای موفقیت نیازمند مدیرانی هستند که بتوانند استراتژیک بیاندیشند و عمل کنند. در ادامه این کارگاه، تفکر استراتژیک به عنوان قابلیتی شناختی برشمرده شد که با بهره ­گیری از روش­های مناسب قابل تقویت است.

بازخورهای اختصاصی

پس از برگزاری این کارگاه بسیاری از دوستان نسبت به بنده محبت داشتند و به طرق مختلف ابراز لطف کردند. نتیجه سنجش قابلیت تفکر استراتژیک تاکنون برای تعدادی از دوستان ارسال شده است اما تعدادی از دوستان باقی مانده اند که فیدبک اختصاصی خود را دریافت نکرده اند. علت این امر تعداد پیش بینی نشده شرکت کنندگان بود. کارگاه برای حدود بیست نفر طرح ریزی شده بود اما همان طور که گفتم بیشتر از هشتاد نفر در کارگاه شرکت کردند بنابراین ارسال نتیجه برای همه این دوستان عزیز کمی زمان خواهد برد. در صورتی که کمی صبر داشته باشید به زودی ایمیلی دریافت خواهید کرد که به سئوالات شما پاسخ خواهد داد.

نادر سیدکلالی

دیدگاه ها

Exam: c2010-652 , AND-401 , 98-364 , 000-080   , 9A0-385 , 102-400   , NS0-157 , 070-462   , 600-460 , AX0-100 , 210-451   , 220-802   , JN0-332 , 350-001   , 70-243 , 640-911   , JN0-343 , c2010-657   , AWS-SYSOPS , 599-01 , ADM-201   , 70-246 , 70-413   , 2V0-621 , 000-089 , 70-697 , 101 , 300-206   , 74-343 , 70-680 , CBAP , 400-201 , 300-075 , 210-060 , 1Z0-062 , MB2-707 , 70-981 , HP0-S42 , 210-451   , CAS-002 , CQE , 1Z0-051   , 70-177 , 210-060   , 3I0-012   , JN0-360 , 070-461 , 300-070   , CQE , 1V0-601 , 1V0-601 , 70-463   , 640-692 , CGEIT , 200-310   , 70-487 , NS0-157   , ICBB   , 1Z0-144 , 70-347 , LX0-103 , ICBB   , PMI-001 , 1Z0-808   , 1V0-601   , 642-997   , 810-403 , 000-089   , 1Y0-301 | 200-120 | NS0-157   , 300-135 , 210-451   , 70-177 , 350-030 , PMI-001   , 810-403 , 1Y0-201 , 70-697   , 1Y0-201 , LX0-103 , 98-365 , 70-981 , 70-483 , 1K0-001   , MB2-707   , 1Z0-804 , 300-320 , 350-060 , 70-487 , 70-461   , 070-461 , API-580 , 070-466 , 70-981 , 300-085 , 1V0-603 , 400-101   , 070-410 , 210-065   , human hair wigs: Human Hair Extensions   , Lace Front Wigs   , human hair wigs   , brazilian hair   , human hair extensions   , lace front wigs   , lace wigs   , hair extensions   , human hair full lace Wigs   , human hair extensions   , hair wigs   , lace front wigs   , human hair extensions   , brazilian hair   , human hair extensions   , hair extensions   , human hair extensions   , lace front wigs   , lace front wigs   , human hair extensions   , human-hair-wigs    | lacewigsbuy-human-hair-wigs    | divatress-wigs-human-hair    | platinumwigs-human-hair-wigs    | headcovers-wigs-human-hair-wigs    | besthairbuy-wigs    | sistawigs-human-hair-wigs    | bestwigoutlet-wigs-human-hair    | wig-type-human-hair-wigs    | human-hair-wig    | everafterguide-human-hair-wigs    | especiallyyours-wigs    | irresistible-wigs    | epiccosplay-wigs    | divatress-wigs    | lace-front-wigs    | hairsisters-lace-front-wigs    | samsbeauty-lace-front-wigs    | lace-front-wigs-human-hair    | aprillacewigs-lace-front-wigs    | omywigs    | lace-front    | lace-front-wigs    | lace-front-hairsisters    | lace_front_wigs    | lace_front_wig    | platinum-lace-front-wigs    | premier-lace-front-wigs    | human-hair-wigs    | human-hair    | human-hair-wigs-eva    | brazilian-hair    | brazilian-hair-onsale    | human-hair-wigs    ; brazilian hair   , lace front wigs   , human hair wigs   , lace front wigs   , human hair wigs   , human hair weave   , human hair wigs   ,