نمایش نوار ابزار

مشاوره برنامه ریزی استراتژیک

زمینه های مشاوره:

زمینه های اصلی مشاوره مدیریت توسط اینجانب شامل مشاوره برنامه ریزی استراتژیک و مشاوره طراحی ساختار سازمانی است.

تحلیل محیط داخلی و خارجی سازمان ها، توسعه استراتژی های شرکت و کسب وکار و برگزاری کارگاه های استراتژی از جمله بخش های اصلی پروژه های مشاوره برنامه ریزی استراتژیک است.

طراحی چارت کلان و چارت تفصیلی نیز محدوده مشاوره طراحی ساختار سازمانی توسط من را شکل می دهد.

شرکت های هلدینگ (چندکسب وکاره) و بانک ها از جمله مهم ترین صنایع و سازمان هایی هستند که برای برنامه ریزی استراتژیک و طراحی ساختار مورد علاقه و توجه من هستند.

شرکت ها و سازمان ها:

تاکنون در سازمان ها و شرکت های متعددی در پروژه های برنامه ریزی استراتژیک، طراحی سازمان و ساختار سازمانی و زمینه های مرتبط همکاری داشته ام. در بسیاری از این پروژه ها مجری، در برخی مدیر و در تعدادی دیگر نیز همکار پروژه بوده ام. شمار این پروژه ها و طرح ها به بیش از ۲۰ مورد می رسد. برخی از این سازمان ها و شرکت ها عبارتند از:

بانک ملت ایران، شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران، بانک ایران زمین، مؤسسه اعتباری ملل (عسکریه سابق)، جمعیت هلال احمر ایران، هلدینگ امید توس، شرکت بازرگانی هلال ایرانیان، دانشگاه تهران، شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، شرکت آبفا، شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت همراه اول و …

درخواست مشاوره برنامه ریزی استراتژیک/طراحی ساختار سازمانی:

همان طور که گفتم زمینه های اصلی مشاوره مدیریت توسط اینجانب محدود به برنامه ریزی استراتژیک و طراحی ساختار سازمانی است. مدت هاست که تمرکز من صرفاً بر این دو زمینه است. بنابراین از همکاری در سایر زمینه ها معذورم. جهت درخواست مشاوره لطفاً به بخش تماس مراجعه بفرمایید.

management-consultancy

دیدگاه ها

Exam: c2010-652 , AND-401 , 98-364 , 000-080   , 9A0-385 , 102-400   , NS0-157 , 070-462   , 600-460 , AX0-100 , 210-451   , 220-802   , JN0-332 , 350-001   , 70-243 , 640-911   , JN0-343 , c2010-657   , AWS-SYSOPS , 599-01 , ADM-201   , 70-246 , 70-413   , 2V0-621 , 000-089 , 70-697 , 101 , 300-206   , 74-343 , 70-680 , CBAP , 400-201 , 300-075 , 210-060 , 1Z0-062 , MB2-707 , 70-981 , HP0-S42 , 210-451   , CAS-002 , CQE , 1Z0-051   , 70-177 , 210-060   , 3I0-012   , JN0-360 , 070-461 , 300-070   , CQE , 1V0-601 , 1V0-601 , 70-463   , 640-692 , CGEIT , 200-310   , 70-487 , NS0-157   , ICBB   , 1Z0-144 , 70-347 , LX0-103 , ICBB   , PMI-001 , 1Z0-808   , 1V0-601   , 642-997   , 810-403 , 000-089   , 1Y0-301 | 200-120 | NS0-157   , 300-135 , 210-451   , 70-177 , 350-030 , PMI-001   , 810-403 , 1Y0-201 , 70-697   , 1Y0-201 , LX0-103 , 98-365 , 70-981 , 70-483 , 1K0-001   , MB2-707   , 1Z0-804 , 300-320 , 350-060 , 70-487 , 70-461   , 070-461 , API-580 , 070-466 , 70-981 , 300-085 , 1V0-603 , 400-101   , 070-410 , 210-065   , human hair wigs: Human Hair Extensions   , Lace Front Wigs   , human hair wigs   , brazilian hair   , human hair extensions   , lace front wigs   , lace wigs   , hair extensions   , human hair full lace Wigs   , human hair extensions   , hair wigs   , lace front wigs   , human hair extensions   , brazilian hair   , human hair extensions   , hair extensions   , human hair extensions   , lace front wigs   , lace front wigs   , human hair extensions   , human-hair-wigs    | lacewigsbuy-human-hair-wigs    | divatress-wigs-human-hair    | platinumwigs-human-hair-wigs    | headcovers-wigs-human-hair-wigs    | besthairbuy-wigs    | sistawigs-human-hair-wigs    | bestwigoutlet-wigs-human-hair    | wig-type-human-hair-wigs    | human-hair-wig    | everafterguide-human-hair-wigs    | especiallyyours-wigs    | irresistible-wigs    | epiccosplay-wigs    | divatress-wigs    | lace-front-wigs    | hairsisters-lace-front-wigs    | samsbeauty-lace-front-wigs    | lace-front-wigs-human-hair    | aprillacewigs-lace-front-wigs    | omywigs    | lace-front    | lace-front-wigs    | lace-front-hairsisters    | lace_front_wigs    | lace_front_wig    | platinum-lace-front-wigs    | premier-lace-front-wigs    | human-hair-wigs    | human-hair    | human-hair-wigs-eva    | brazilian-hair    | brazilian-hair-onsale    | human-hair-wigs    ; brazilian hair   , lace front wigs   , human hair wigs   , lace front wigs   , human hair wigs   , human hair weave   , human hair wigs   ,