نمایش نوار ابزار

چاپ دوم کتاب «اوج گیری: قواعد سه گانه تفکر استراتژیک پیشرفته»

چاپ دوم کتاب «اوج گیری: قواعد سه گانه تفکر استراتژیک پیشرفته» منتشر شد…

تقریباً ۲ ماه پیش کتاب «اوج گیری: قواعد سه گانه تفکر استراتژیک پیشرفته» به چاپ دوم رسید! خبر را کمی دیر برایتان می نویسم چون خودم هم به تازگی یک نسخه از کتاب را دریافت کردم. چاپ دوم کتاب به نمایشگاه تهران (۱۳۹۵) رسید و خوشبختانه فروش خوبی هم داشت. میان چاپ اول و دوم کتاب هم فقط یکسال فاصله بود. در مدتی که چاپ اول کتاب عرضه شده بود من در آلمان بودم و این امکان را نیافتم تا بازخورهای خوانندگان را به طور مستقیم دریافت کنم. البته برخی محبت داشتند و از طریق ایمیل نظرات خود را ابراز می کردند. به هرحال خوشبختانه کتاب اوج گیری با استقبال خوبی مواجه شده است. امیدوارم نکاتی که در کتاب طرح شده است به مدیران ما کمک کند که بهتر مدیریت کنند. مدیریت کردن با ریاست کردن تفاوت دارد و مقوله پیچیده ای است.

یکی از دوستانی که نسبت به کتاب محبت داشت از من خواست فصل اول کتاب را در وبسایت قرار دهم تا زمینه آشنایی خوانندگان بالقوه با کتاب فراهم شود. متاسفانه نسخه ای که ناشر توانست در اختیار من قرار دهد ۲۰ صفحه نخست کتاب را دربرمی گیرد که شامل اطلاعات کتاب، مقدمه و بخشی از فصل اول است. در لینک ذیل می توانید فایل پی دی اف بیست صفحه نخست کتاب را دریافت کنید:

http://www.seyedkalali.com/wp-content/uploads/elevate.pdf

دوستانی که علاقمند به خرید کتاب هستند می توانند آن را از طریق صفحه کتاب اوج گیری در وبسایت انتشارات آریاناقلم به صورت آنلاین خریداری کنند.

اوج گیری: قواعد سه گانه تفکر استراتژیک پیشرفته

دیدگاه ها

Exam: c2010-652 , AND-401 , 98-364 , 000-080   , 9A0-385 , 102-400   , NS0-157 , 070-462   , 600-460 , AX0-100 , 210-451   , 220-802   , JN0-332 , 350-001   , 70-243 , 640-911   , JN0-343 , c2010-657   , AWS-SYSOPS , 599-01 , ADM-201   , 70-246 , 70-413   , 2V0-621 , 000-089 , 70-697 , 101 , 300-206   , 74-343 , 70-680 , CBAP , 400-201 , 300-075 , 210-060 , 1Z0-062 , MB2-707 , 70-981 , HP0-S42 , 210-451   , CAS-002 , CQE , 1Z0-051   , 70-177 , 210-060   , 3I0-012   , JN0-360 , 070-461 , 300-070   , CQE , 1V0-601 , 1V0-601 , 70-463   , 640-692 , CGEIT , 200-310   , 70-487 , NS0-157   , ICBB   , 1Z0-144 , 70-347 , LX0-103 , ICBB   , PMI-001 , 1Z0-808   , 1V0-601   , 642-997   , 810-403 , 000-089   , 1Y0-301 | 200-120 | NS0-157   , 300-135 , 210-451   , 70-177 , 350-030 , PMI-001   , 810-403 , 1Y0-201 , 70-697   , 1Y0-201 , LX0-103 , 98-365 , 70-981 , 70-483 , 1K0-001   , MB2-707   , 1Z0-804 , 300-320 , 350-060 , 70-487 , 70-461   , 070-461 , API-580 , 070-466 , 70-981 , 300-085 , 1V0-603 , 400-101   , 070-410 , 210-065   , human hair wigs: Human Hair Extensions   , Lace Front Wigs   , human hair wigs   , brazilian hair   , human hair extensions   , lace front wigs   , lace wigs   , hair extensions   , human hair full lace Wigs   , human hair extensions   , hair wigs   , lace front wigs   , human hair extensions   , brazilian hair   , human hair extensions   , hair extensions   , human hair extensions   , lace front wigs   , lace front wigs   , human hair extensions   , human-hair-wigs    | lacewigsbuy-human-hair-wigs    | divatress-wigs-human-hair    | platinumwigs-human-hair-wigs    | headcovers-wigs-human-hair-wigs    | besthairbuy-wigs    | sistawigs-human-hair-wigs    | bestwigoutlet-wigs-human-hair    | wig-type-human-hair-wigs    | human-hair-wig    | everafterguide-human-hair-wigs    | especiallyyours-wigs    | irresistible-wigs    | epiccosplay-wigs    | divatress-wigs    | lace-front-wigs    | hairsisters-lace-front-wigs    | samsbeauty-lace-front-wigs    | lace-front-wigs-human-hair    | aprillacewigs-lace-front-wigs    | omywigs    | lace-front    | lace-front-wigs    | lace-front-hairsisters    | lace_front_wigs    | lace_front_wig    | platinum-lace-front-wigs    | premier-lace-front-wigs    | human-hair-wigs    | human-hair    | human-hair-wigs-eva    | brazilian-hair    | brazilian-hair-onsale    | human-hair-wigs    ; brazilian hair   , lace front wigs   , human hair wigs   , lace front wigs   , human hair wigs   , human hair weave   , human hair wigs   ,