نمایش نوار ابزار
سال: ۱۳۹۲

معنای واژه استراتژی در لغت نامه مریام وبستر

معنای واژه استراتژی در لغت نامه مریام وبستر

استراتژی در لغت نامه مریام وبستر به این صورت تعریف شده است: 1- الف) علم و هنر به کارگیری نیروهای سیاسی، اقتصادی، روان شناختی و نظامی یک ملت یا گروهی از ملت ها برای پشتیبانی حداکثر از سیاست های اتخاذ شده…


عدالت و سازمان

عدالت و سازمان

در سازمان های ایرانی مسئله بی عدالتی یکی از اصلیترین عوامل کاهنده رضایت شغلی و شادی منابع انسانی است. کافی است مدتی سازمان خودتان را زیرنظر بگیرید. اولین منشأ بی عدالتی در طرح ریزی ساختار سازمانی نهفته است. چگونگی چیدمان…


استراتژی فردی

استراتژی فردی

مایکل پورتر جمله معروفی دارد به این شرح که: «ماهیت استراتژی انتخاب چیزهایی است که نباید انجام داد». در مقاله «استراتژی چیست؟» می توانید توضیحات بیشتر پورتر درخصوص مفهوم دقیقی که وی از این جمله مراد می کند را پیدا کنید اما…