نمایش نوار ابزار

برنامه درسی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

بسیاری از دوستان درخواست کرده بودند که برنامه درسی رشته مدیریت بازرگانی و MBA در مقطع کارشناسی ارشد را هم در وبسایت قرار دهم. امروز فرصتی فراهم شد تا برنامه درسی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی را آپلود کنم. انشالله در پست بعدی برنامه درسی کارشناسی ارشد مدیریت کسب وکار (MBA) را در وبسایت قرار خواهم گذاشت.

پیش از این طبق برنامه مصوب سال ۱۳۷۶، رشته مدیریت بازرگانی مشتمل بر شش گرایش بازاریابی، بازرگانی بین الملل، بازرگانی داخلی، مدیریت بیمه، مدیریت مالی و مدیریت تحول بود. در برنامه جدید گرایش های رشته دچار تغییرات قابل توجهی شده است. طبق برنامه مصوب رشته مدیریت بازرگانی در سال ۱۳۹۴ این رشته شامل گرایش های شش گانه ذیل است:

۱- بازاریابی

۲- بازرگانی بین الملل

۳- تجارت الکترونیکی

۴- مدیریت استراتژیک

۵- بازرگانی داخلی

۶- کارآفرینی

در برنامه جدید گرایش های مدیریت تحول، بیمه و مالی کلاً حذف شده اند و به جای آن ها سه گرایش مدیریت استراتژیک، کارآفرینی و تجارت الکترونیکی نشسته اند. به نظر می رسد در برنامه جدید، رشته به محورهای هسته ای تر خود نزدیک تر شده و به مباحث تجارت و بازرگانی، استراتژی و توسعه کسب وکار، و بازاریابی محدود شده است.

management1

 

تعداد واحدهای درسی رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی ارشد ۳۲ واحد است. دروس پایه ۱۰ واحد، دروس اصلی ۱۰ واحد، دروس تخصصی ۸ واحد و پایان نامه ۴ واحد است.

گرایش مدیریت استراتژیک (گرایش مورد علاقه من!) شامل ۴ درس تخصصی مدیریت تفکر و تحول استراتژیک، اجرا و کنترل استراتژی، طرح ریزی کسب وکار، و مدیریت استراتژیک در شرکت های مادر و هلدینگ است.

از طریق لینک ذیل می توانید برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی را دانلود نمایید:

http://www.seyedkalali.com/wp-content/uploads/Karshenasi-arshad-modiriyat-bazargani-6-gerayesh.pdf

علاقمندان به ملاحظه برنامه درسی رشته مدیریت بازرگانی می توانند به لینک ذیل مراجعه کنند:

http://www.seyedkalali.com/58 

دیدگاه ها

Exam: c2010-652 , AND-401 , 98-364 , 000-080   , 9A0-385 , 102-400   , NS0-157 , 070-462   , 600-460 , AX0-100 , 210-451   , 220-802   , JN0-332 , 350-001   , 70-243 , 640-911   , JN0-343 , c2010-657   , AWS-SYSOPS , 599-01 , ADM-201   , 70-246 , 70-413   , 2V0-621 , 000-089 , 70-697 , 101 , 300-206   , 74-343 , 70-680 , CBAP , 400-201 , 300-075 , 210-060 , 1Z0-062 , MB2-707 , 70-981 , HP0-S42 , 210-451   , CAS-002 , CQE , 1Z0-051   , 70-177 , 210-060   , 3I0-012   , JN0-360 , 070-461 , 300-070   , CQE , 1V0-601 , 1V0-601 , 70-463   , 640-692 , CGEIT , 200-310   , 70-487 , NS0-157   , ICBB   , 1Z0-144 , 70-347 , LX0-103 , ICBB   , PMI-001 , 1Z0-808   , 1V0-601   , 642-997   , 810-403 , 000-089   , 1Y0-301 | 200-120 | NS0-157   , 300-135 , 210-451   , 70-177 , 350-030 , PMI-001   , 810-403 , 1Y0-201 , 70-697   , 1Y0-201 , LX0-103 , 98-365 , 70-981 , 70-483 , 1K0-001   , MB2-707   , 1Z0-804 , 300-320 , 350-060 , 70-487 , 70-461   , 070-461 , API-580 , 070-466 , 70-981 , 300-085 , 1V0-603 , 400-101   , 070-410 , 210-065   , human hair wigs: Human Hair Extensions   , Lace Front Wigs   , human hair wigs   , brazilian hair   , human hair extensions   , lace front wigs   , lace wigs   , hair extensions   , human hair full lace Wigs   , human hair extensions   , hair wigs   , lace front wigs   , human hair extensions   , brazilian hair   , human hair extensions   , hair extensions   , human hair extensions   , lace front wigs   , lace front wigs   , human hair extensions   , human-hair-wigs    | lacewigsbuy-human-hair-wigs    | divatress-wigs-human-hair    | platinumwigs-human-hair-wigs    | headcovers-wigs-human-hair-wigs    | besthairbuy-wigs    | sistawigs-human-hair-wigs    | bestwigoutlet-wigs-human-hair    | wig-type-human-hair-wigs    | human-hair-wig    | everafterguide-human-hair-wigs    | especiallyyours-wigs    | irresistible-wigs    | epiccosplay-wigs    | divatress-wigs    | lace-front-wigs    | hairsisters-lace-front-wigs    | samsbeauty-lace-front-wigs    | lace-front-wigs-human-hair    | aprillacewigs-lace-front-wigs    | omywigs    | lace-front    | lace-front-wigs    | lace-front-hairsisters    | lace_front_wigs    | lace_front_wig    | platinum-lace-front-wigs    | premier-lace-front-wigs    | human-hair-wigs    | human-hair    | human-hair-wigs-eva    | brazilian-hair    | brazilian-hair-onsale    | human-hair-wigs    ; brazilian hair   , lace front wigs   , human hair wigs   , lace front wigs   , human hair wigs   , human hair weave   , human hair wigs   ,