نمایش نوار ابزار

ویدیوی سخنرانی ریچارد سنت جان درباره استراتژی موفقیت (با زیرنویس فارسی)

گونه می توان به موفقیت رسید؟ در این ویدیو، ریچارد سنت جان درباره استراتژی موفقیت فردی سخنرانی می کند. ویدیو دارای زیرنویس فارسی است.

 

دیدگاه ها