نمایش نوار ابزار

رزومه دکتر نادر سیدکلالی

.

دکتر نادر سیدکلالی

 • مدرس دانشگاه و محقق مدیریت استراتژیک
 • دکترای مدیریت سیاستگذاری بازرگانی (مدیریت استراتژیک) از دانشگاه تهران، ۱۳۹۴
 • محقق مدعو دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه کُلن آلمان (۲۰۱۵-۲۰۱۶)
 • مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (۱۳۹۲-تاکنون)

   

 

سوابق تحصیلی:
 • دکترای تخصصی مدیریت، سیاستگذاری بازرگانی (مدیریت استراتژیک)، دانشگاه تهران، روزانه، ۱۳۹۴
  * انجام تحقیقات تکمیلی پایان‏ نامه دوره دکترا به عنوان محقق مدعو در دانشگاه کُلن آلمان، ۲۰۱۵-۲۰۱۶
 • کارشناسی ارشد مدیریت، تحقیق در عملیات، دانشگاه تهران، روزانه، ۱۳۹۰
 • کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، روزانه، ۱۳۸۶
 • دیپلم و پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک، دبیرستان و پیش دانشگاهی امام رضا (ع)، مشهد، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱

 

 

دیدگاه ها