نمایش نوار ابزار
برچسب: تغییر استراتژیک
پژوهش مدیریت استراتژیک

پژوهش مدیریت استراتژیک

زمینه اصلی تحقیقاتی من مدیریت استراتژیک است. اصلی ترین علایق من در این حوزه عبارتند از:  تغییر استراتژیک نوآوری و کارآفرینی استراتژیک ریزبنیادهای شناختی و رفتاری استراتژی جهت گیری های استراتژیک


استراتژی به مثابه فرآیند یادگیری

استراتژی به مثابه فرآیند یادگیری

استراتژی صرفاً یک برنامه مدون و قابل ارائه در قالب نسخه هاردکپی نیست. استراتژی در معنای بهتر یک فرآیند یادگیری است. باید اعضای سازمان با استراتژی درگیر شوند و آن را با تمام وجودشان حس کنند تا استراتژی در یک…