نمایش نوار ابزار

آموزش مدیریت استراتژیک

زمینه تدریس:

من عمدتاً در حوزه های مرتبط با مدیریت استراتژیک تدریس می کنم. در حال حاضر، به آموزش مدیریت استراتژیک در قالب دروس دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران مشغولم. به علاوه، به آموزش های مرتبط با مدیریت استراتژیک برای کارکنان و مدیران شرکت ها و سازمان ها در ایران نیز می پردازم. فهرست دروس دانشگاهی و کارگاه های سازمانی قابل ارائه توسط من به قرار ذیل است:

دوره های دانشگاهی:
  • مدیریت استراتژیک (مقدماتی)
  • مدیریت استراتژیک (پیشرفته)
  • مدیریت تفکر و تحول استراتژیک
  • نوآوری و کارآفرینی استراتژیک
  • استراتژی در شرکتهای مادر
کارگاه های سازمانی:
  • تفکر استراتژیک
  • برنامه ریزی استراتژیک
  • جاری سازی و کنترل استراتژی
  • مدیریت تغییر
  • ابزارهای طراحی مدل کسب وکار

درخواست دوره/کارگاه آموزشی:

جهت درخواست دوره یا کارگاه آموزشی لطفاً به بخش تماس مراجعه بفرمایید.

دیدگاه ها