نمایش نوار ابزار

مدیریت استراتژیک

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 1]

مدیریت استراتژیک یعنی چه؟

خیلی ها از من می پرسند اگر بخواهیم مدیریت استراتژیک را با چند جمله تعریف کنیم و محدوده این علم را تعیین کنیم چگونه ممکن است؟ به عبارت دیگر، آن ها می خواهند بدانند که تعریف مدیریت استراتژیک چیست؟

برخی در پاسخ به این پرسش آسمان و ریسمان به هم می بافند و آخرش هم معلوم نمی شود مدیریت استراتژیک به چه معناست. این افراد محدوده این علم را بسیار گسترش می دهند واز شیر مرغ تا جان آدمیزاد را درون مدیریت استراتژیک می گنجانند و خیال می کنند با این رویکرد مدیریت استراتژیک قوت پیدا می کند. درحالیکه هرچه محدوده یک علم روشن تر، واقع بینانه تر و محدودتر باشد، غنا و ارزش آن افزایش پیدا خواهد کرد.

برخی هم ذاتاً دوست دارند مسائل را پیچیده کنند. البته در مورد بسیاری از آن ها پیچیدگی تنها پوششی برای کژفهمی است. آن ها دقیقاً نمی دانند مدیریت استراتژیک چیست، بنابراین با بیانی مبهم و نارسا موضوع ساده تعریف یک علم را به مسئله ای غامض تبدیل می کنند.

تعریف مدیریت استراتژیک:

یکی از بهترین تعاریف (شاید بهتر باشد بگوییم تلقی ها) از مدیریت استراتژیک را هانگر و ویلن طرح کرده اند. من این تعریف را در زیر می آورم. به نظرم مدیریت استراتژیک را بسیار خوب تعریف کرده اند:

مدیریت استراتژیک مجموعه ای از تصمیمات و اقدامات مدیریتی است که عملکرد بلندمدت یک شرکت را تعیین می کند. مدیریت استراتژیک شامل رصد محیطی (هم خارجی و هم داخلی)، تدوین استراتژی (برنامه ریزی استراتژیک یا بلندمدت)، پیاده سازی، ارزیابی و کنترل استراتژی است. بنابراین مطالعه مدیریت استراتژیک بر پایش و ارزیابی فرصت ها و تهدیدهای خارجی در پرتو قوت ها و ضعیف های داخلی یک شرکت تأکید می کند. مدیریت استراتژیک در ابتدا سیاست کسب وکار خوانده می شد. موضوعاتی که در مدیریت استراتژیک مطرح می شود شامل برنامه ریزی استراتژیک، رصد محیطی و تجزیه و تحلیل صنعت است (به نقل از ویرایش سیزدهم (۲۰۱۲) کتاب مدیریت استراتژیک و سیاست کسب وکار ویلن و هانگر).

strategic-management

دیدگاه ها