نمایش نوار ابزار

استراتژی به مثابه فرآیند یادگیری

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

استراتژی صرفاً یک برنامه مدون و قابل ارائه در قالب نسخه هاردکپی نیست. استراتژی در معنای بهتر یک فرآیند یادگیری است. باید اعضای سازمان با استراتژی درگیر شوند و آن را با تمام وجودشان حس کنند تا استراتژی در یک سازمان پا بگیرد. استراتژی یعنی گذار سازمان به یک ساحت جدید. چنین تحولی مستلزم اشتغال همه جانبه اعضای سازمان به آن است نه صرفاً تهیه یک سند یا برنامه مدون. البته تهیه برنامه نیز لازم است ولی کافی نیست.

برخی می گویند تدوین سند برنامه استراتژیک لازم نیست و استراتژی باید در تصمیمات مدیران جاری شود. درحقیقت داشتن سند برنامه استراتژیک شرط لازم است اما کافی نیست. نباید استدلال و مغلطه را مخلوط کنیم و برای نداشتن سند استراتژی که معادل استراتژیک نبودن است بهانه تراشی کنیم.

دیدگاه ها