نمایش نوار ابزار

دیدگاه فرآیندی به مدیریت استراتژیک

[تعداد: 1   میانگین: 5/5]

در دیدگاه فرآیندی به مدیریت، وظایف مدیر را می توان شامل برنامه ریزی و کنترل دانست؛ علاوه بر آن می توان از وظایف دیگری مانند سازماندهی، رهبری و مدیریت منابع انسانی نیز نام برد. با این وصف مدیریت استراژیک از منظر فرآیندی شامل برنامه ریزی استراتژیک و کنترل استراتژیک می شود و البته سازماندهی استراتژیک، رهبری استراتژیک و مدیریت استراتژیک منابع انسانی (از این سه بحث می توان با مسامحه تحت عنوان اجرای استراتژیک نام برد) نیز از جمله مهم ترین موضوعاتی است که در سرفصل های عمومی مدیریت استراتژیک مورد بحث قرار می گیرد.

 

management_functions

 

دیدگاه ها