نمایش نوار ابزار

سرمایه انسانی استراتژیک (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۸)

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 1]

این حوزه از مدیریت استراتژیک به نقش سرمایه انسانی استراتژیک در عملکرد شرکت می پردازد. تحقیقات چندرشته ای که نقش سرمایه انسانی را در سطوح چندگانه تجزیه و تحلیل درنظر می گیرد مورد استقبال قرار می گیرند. برخی از سئوالاتی که در این حوزه پژوهشی مطرح می شوند عبارتند از:

  • شرکت ها چگونه می توانند تعمداً سرمایه انسانی غیرمتجانس ارزشمند را در سطح شرکت خلق نمایند؟
  • سازوکارهایی که سرمایه انسانی را به نتایج سطح شرکت پیوند می دهد چیست؟
  • شرکت ها تا چه میزانی می توانند از طریق کارکنانشان مزیت رقابتی کسب کنند؟
  • چرا و چگونه تعامل های رقابتی در بازاهای کار (مثلاً شکار استعدادها) از تعامل های رقابتی در سایر بازارهای با عامل استراتژیک متفاوت است؟
  • اعمال استراتژیکی که ارزش سرمایه انسانی را بالا می برد چگونه پخش می شوند؟
  • چه عواملی تفاوت های میان بهره وری سرمایه انسانی را در صنایع تبیین می کند؟
  • سرمایه انسانی برای اثرگذاری بر نتایج عملکرد در سطح شرکتی، چگونه ظاهر می شود و تعامل آن با سایر اشکال سرمایه فکری (مثلاً سرمایه اجتماعی، سرمایه سازمانی و …) چگونه است؟

Human-Resource-Management

دیدگاه ها