نمایش نوار ابزار

رهبری و حاکمیت استراتژیک (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۱۱)

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

در بنگاه های بخش عمومی مالکان، صاحبان سهام و تأمین کنندگان مالی در انتظار بازگشت اقتصادی سرمایه گذاری می کنند؛ مدیران حرفه ای نیز مسئول تصمیمات استراتژیکی هستند که بازگشت اقتصادی به بار می آورد و بر ذینفعان مختلف تأثیر می گذارد. رهبران استراتژیک، تیم های مدیریت ارشدی هستند که به منظور خلق ارزش شرکتی، استراتژی را فرموله و اجرا می کنند. حاکمیت به نظارت و سازوکارهای تشویقی مربوط می شود که منافع مدیران را با تأمین کنندگان سرمایه همسو می کند. رهبری استراتژیک توسط مشخصه های جمعیت شناختی، سوگیری رفتاری تیم های مدیریت ارشد و همین طور احتیاطی که به واسطه مشخصه های شرکتی و زمینه محیط خارجی تحمل می شود شکل می گیرد. سازوکارهای حکمرانی، شامل مشوق ها و نظارت، توسط سهامداران و تامین کنندگان مالی، هیئت مدیره، Executive Selection، جانشینی، جبران خدمت، و بازار فراهم می شود. به طور کلی، همه سازمان ها، چه خصوصی و چه دولتی، انتفاعی و غیرانتفاعی، و کوچک و بزرگ، به رهبران استراتژیکی نیاز دارند که به استراتژی شکل بخشند و به سازوکارهای حاکمیتی نیاز دارند که بر رهبران استراتژیک نظارت کرده و تشویقشان کند. رهبری و حاکمیت استراتژیک به استراتژی و عملکرد شرکتی در زمینه های نهادی و رژیم های رگولاتوری گوناگون شکل بخشیده و از آن شکل می پذیرد. تعدادی از مهم ترین سئوالاتی که در این زمینه تحقیقاتی طرح می شوند عبارتند از:

 • رهبری و حاکمیت استراتژیک چگونه در شکل بخشی به استراتژی و عملکرد ایفای نقش می کنند؟
 • تاچه اندازه ای شرکت ها بازتاب مدیران، هیئت مدیره و مالکانشان می باشد؟
 • عملکرد، استراتژی و زمینه خارجی شرکت چگونه به رهبری و حاکمیت استراتژیک شکل می بخشد؟
 • رهبری و حاکمیت استراتژیک چگونه به رفتار مسئولانه اخلاقی و اجتماعی شکل می بخشد؟
 • روابط رفت و برگشتی میان رهبری و حاکمیت استراتژیک با ذینفعان چگونه است؟
 • عوامل زمینه ای شکل دهنده این روابط چه هستند؟
 • این روابط در طی زمان چگونه تغییر می کنند؟
 • تفاوت های میان سازوکارهای حاکمیتی گوناگون مانند ساختار مالکیتی، ساختار بدهی، ترکیب هیئت مدیره و رهبری، پرداخت انگیزشی، جانشینی مدیران اجرایی، بازار کنترل بنگاه، سهام خصوصی و زمینه نهادی چیست؟
 • تأثیرات تیم های مدیریت ارشد گوناگون و مشخصه های فردی مانند فهم، شخصیت، تحصیلات و غیره چه می باشد؟
 • چگونه قواعد نهادی گوناگون بر اعمال حاکمیتی تأثیر می گذارد؟ چگونه بنگاه های جهانی می توانند حاکمیتشان را با استانداردها و انتظارات متفاوت در کشورهای مختلف همسو نمایند؟
 • چگونه ارتباطات شبکه ای تیم های مدیریت ارشد (TMT)، بر شرکت و ارتباطاتش تأثیر می گذارد و بالعکس؟
 • ما از تحقیق برروی شرکت های بخش غیرعمومی (شرکت های خانوادگی، خصوصی، تعاونی ها، شراکت ها و غیره) چه نتایجی به دست می آوریم؟
 • چه روش ها و دیدگاه های نظری می بایست برای تحقیقات در موضوع رهبری و حاکمیت مورد استفاده قرار گیرد؟
 • ما از به کاربردن دیدگاه های نظری مانند نظریه عاملیت، هزینه مبادله، اقتصاد، نظریه بازی، نظریه ذینفع، نظریه هویت اجتماعی، و نظریه مباشرت در تحقیقات رهبری و حاکمیت چه می توانیم بیاموزیم؟

strategic leadership

دیدگاه ها