نمایش نوار ابزار

استراتژی های کارکردی

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

همان طور که در یادداشت های پیشین هم اشاره کردیم از منظر سطوح استراتژی پردازی، استراتژی در سه سطح بنگاه، کسب وکارها و کارکردها مورد بحث قرار می گیرد. اصلی ترین کارکردهای مدیریت استراتژیک را می توان شامل کارکردهای استراتژی بازاریابی و مدیریت بازار، استراتژی منابع انسانی، استراتژی تولید و عملیات، استراتژی مالی، استراتژی تحقیق و توسعه، استراتژی لجستیک و استراتژی خرید و تدارکات دانست. البته تعدادی کارکرد فرعی تر مانند استراتژی روابط عمومی و … نیز در سازمان ها مطرحند. زیرکارکردهای استراتژی نیز متعاقباً گسترده اند. مثلاً استراتژی های مدیریت پروژه و استراتژی های مدیریت کیفیت که ذیل استراتژی های تولید و عملیات قرار گرفته اند؛ استراتژی های تأمین مالی و سرمایه گذاری ذیل استراتژی های مالی، و استراتژی های قیمت گذاری، توسعه محصول و توزیع ذیل کارکرد استراتژی بازاریابی. در یادداشت دیگری به طور مفصل به زیرکارکردهای مدیریت استراتژیک و موضوعات مورد توجه در آن خواهم پرداخت.

دیدگاه ها