نمایش نوار ابزار

کارگاه های برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران شرکت های آبفای روستایی کشور

[تعداد: 1   میانگین: 5/5]

درحال حاضر به تدریس دوره های برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران شرکت های آبفای روستایی کشور مشغولم. طی دوره هایی که در صنایع و بخش های گوناگون کشور داشته ام، بیش از پیش به این باور رسیده ام که مسائل و مشکلات ما در بخش های گوناگون کمابیش یکسان است و با عزم و اراده جدی قابل حل شدن است.

abfa class

abfa roos

دیدگاه ها