نمایش نوار ابزار

استراتژی به مثابه نیرنگ

[تعداد: 2   میانگین: 2/5]

مینتزبرگ از استراتژی به مثابه نیرنگ به عنوان یکی از نمودهای استراتژی نام برده است (Strategy as ploy). علاقمندان به استراتژی می دانند که مینتزبرگ استراتژی را در قالب پنج P توصیف کرد. استراتژی به مثابه برنامه (Plan)، استراتژی به مثابه نیرنگ (Ploy)، استراتژی به مثابه موقعیت (Position)، استراتژی به مثابه منظر (Perspective) و استراتژی به مثابه الگو (Pattern).

استراتژی به مثابه نیرنگ بیشتر از آن که به اهداف و برنامه های بلندمدت اشاره داشته باشد در مورد تاکتیک های کوتاه مدتی است که جزئیات آن ها به دقت طرح ریزی شده و ممکن است هر لحظه تغییر کنند. بسیاری از شخصیت هایی که در طول تاریخ به عنوان استراتژیست شناخته شده اند به خاطر استراتژی های نیرنگ خود مشهور شده اند. برخی از این استراتژی ها در جهت اهداف مثبت به کار گرفته شده بودند و برخی در جهت اهداف منفی و شیطانی.

در نوشته های آینده درخصوص تعدادی از مشهورترین این استراتژی ها با تأکید بر نبردها و جنگ های معروف تاریخ خواهم نوشت. به علاوه، کاربردهای سازمانی استراتژی به مثابه نیرنگ را نیز تشریح خواهم کرد. نخستین مورد مربوط به نبرد جانگ -شون و حیله پیکان (تیر) است.

strategy war

دیدگاه ها