نمایش نوار ابزار
برچسب: استراتژی های همکارانه
استراتژی های همکارانه (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۱۰)

استراتژی های همکارانه (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۱۰)

این حوزه از مدیریت استراتژیک بر مسائل مرتبط با استراتژی های همکاری در سطوح شبکه، گروه، بنگاه، کسب وکار و کارکرد تمرکز می نماید. در این بخش به تحقیقاتی توجه نشان داده می شود که استراتژی های همکاری را در…


زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک

زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک

زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک براساس گروه های تحقیقاتی انجمن مدیریت استراتژیک (واقع در شیکاگوی ایالات متحده آمریکا) به شرح شکل ذیل است: در نوشته های بعدی (مجموعاً 12 نوشته) به معرفی این حوزه های تحقیقاتی (بیشتر…)