نمایش نوار ابزار
برچسب: روش تحقیق در استراتژی

عمل (اقدام) استراتژی (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۶)

عمل (اقدام) استراتژی (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۶)

این حوزه از مدیریت استراتژیک، کارگزاران استراتژی و پژوهشگران علاقمند به پژوهش عملی در استراتژی را با یکدیگر متحد می سازد. این افراد استراتژی را به مثابه چیزی می بینند که افراد انجام می دهند و نه آنچه که سازمان…


دانش و نوآوری (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۵)

دانش و نوآوری (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۵)

این حوزه از مدیریت استراتژیک به این موضوع می پردازد که مدیران چگونه می توانند به بهترین شکل مبنای دانشی سازمان هایشان را به منظور ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت هایشان افزایش دهند. برخی (بیشتر…)


فرآیند استراتژی (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۴)

فرآیند استراتژی (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۴)

تمرکز این حوزه از مدیریت استراتژیک در ارتباط با عوامل  حاکم بر شکل گیری استراتژی ها در سطوح تجزیه و تحلیل گروه، کارکرد، کسب وکار، بنگاه و شبکه است. این زمینه از تحقیقات در ارتباط با تئوری های گوناگونی است…


استراتژی جهانی (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۳)

استراتژی جهانی (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۳)

تمرکز این حوزه از مدیریت استراتژیک بر شرکت های چندملیتی است. به طور روشن این حوزه به تأثیر نیروهای جهانی درحال تکامل، نیروهای بین الملل و نیز نیروهای منطقه ای، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیک، محیطی و سیاسی برروی توسعه و…