نمایش نوار ابزار

استراتژی سطح بنگاه (هلدینگ)

[تعداد: 4   میانگین: 2.3/5]

استراتژی بنگاه از جمله کلیدی ترین موضوعات مدیریت استراتژیک است. اگر تدوین استراتژی را در سه سطح بنگاه، کسب وکار و کارکرد در نظر بگیریم، استراتژی در سطح بنگاه عالی ترین سطح تدوین استراتژی است. از دیدگاه هانگر، استراتژی های سطح بنگاه از سه منظر قابل بررسی است: استراتژی های هدایتی (Directional Strategies)، مدیریت پورتفوی (Portfolio Management) و استراتژی های مادری (Parenting Strategies).

بنگاه های چندکسب وکاره برای مدیریت کارآمد کسب وکارهایشان می بایست از توانایی مناسبی در مادری کسب وکارها و خلق مزیت مادری (Parenting Advantage) برخوردار باشند. از دیدگاه گولد و همکاران (۱۹۹۴)، استراتژی های بنگاه های مادر الزاماً ارزش آفرین نیستند بلکه حتی می توانند  ارزش زدا و مخرب باشند؛ از این جهت ضروری است تا مدیران بنگاه های مادر مطمئن شوند که استراتژی های مادری توان آفرینش ارزش دارند یا خیر. باید توجه داشت که استراتژی بنگاه مادر مجموعه استراتژی های کسب وکارهای تشکیل دهنده شان نیست و علیرغم آنچه برخی تصور می کنند مأموریت یا چشم انداز بلندپروازانه یا خوش آب و رنگ هم نمی باشد. اساساً اگر قرار باشد استراتژی مادر در همین حد خلاصه شود آن وقت چه ضرورتی دارد بنگاه مادر کنونی مسئولیت مدیریت کسب و کارهایش را به عهده بگیرد؟ آیا شایسته تر نیست آن را به یک مادر دیگر واگذار کند؟ مثلاً یک مادر باتجربه تر یا یک مادر ثروتمندتر؟ مادری می بایست مزیتی برای کسب وکارهایش ایجاد کند که آن ها هرگز حاضر نشوند مادر فعلی شان را با مادر دیگری معاوضه کنند؛ مثلاً در حالیکه بسیاری از بنگاه های مادر در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی به تمرکز زدایی دست زدند، در دهه های بعد دوباره به ایجاد تمرکز روی آوردند؛ چنین تغییراتی عمدتاً همراه با دلایل قانع کننده ای صورت نمی گیرند و نشانه عدم توجه و عنایت بنگاه های مادر به نقش واقعی خودشان است.

در نخستین کنفرانس سازمان های هولدینگ (کارکردها و چالش ها)، که در سال ۱۳۹۰ و به همت انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن و ستاد توسعه سورنا برگزار گردید، من و همکارم مقاله ای در کنفرانس ارائه کردیم که از قضا با استقبال حضار هم روبرو گردید. عنوان مقاله «جابجایی استراتژی بنگاه های مادر: بررسی تجربیات موفق جهانی» بود و به بحث تحول در استراتژی های بنگاه های مادر می پرداخت: اکثر بنگاه های مادر پس از گذشت مدت زمانی از اتخاذ استراتژی های جاری شان، نیاز به تجدید و تغییر استراتژی پیدا می کنند. تحولات سریع محیط و استراتژی های جدیدی که رقبا در پیش می گیرند چنین تغییراتی را برای بنگاه های مادر ضروری می سازد. طبیعتاً این تغییر و تحولات باید در راستای حداکثر کردن ارزش آفرینی برای سازمان باشد اما الزاماً هر جابجایی در استراتژی با موفقیت قرین نیست. بسیاری از سازمان ها در انطباق سریع خود با تغییرات شکست خورده اند و بسیاری نتوانسته اند استراتژی های مناسبی را برای خود برگزینند. در مقاله مذکور ضمن مطالعه مفاهیم و آثار جابجایی استراتژی بنگاه های مادر، به بررسی چند مورد موفق از بنگاه های شناخته شده جهان اقدام شده است و تلاش گردیده است تا علل و آثار تغییر و تحولات استراتژی به تفصیل مورد مداقه قرار گیرد.

مشخصات کتاب شناختی مقاله به قرار زیر است:

سید کلالی، نادر، و الهام حیدری، ۱۳۹۰٫ جابجایی استراتژی بنگاه های مادر: بررسی تجربیات موفق جهانی. اولین کنفرانس سازمان های هلدینگ (کارکردها و چالش ها). تهران. ایران. (ارائه شفاهی)

مقاله مذکور را می توانید در آدرس ذیل مشاهده بفرمایید:

http://www.seyedkalali.com/wp-content/uploads/15-Jabejayi-strategy-bongahaye-madar.pdf

دیدگاه ها