نمایش نوار ابزار
 • کارگاه آموزشی ساختار سازمانی برای مدیران نفت کشور
 • کارگاه های برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران شرکت های آبفای شهری کشور
 • کارگاه های «برنامه ریزی استراتژیک» در وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • کارگاه های تفکر استراتژیک در بانک توسعه تعاون
اطلاعیه ها
 • چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک (۱۳۹۵)
 • کارگاه آموزشی ساختار سازمانی برای مدیران نفت کشور
 • کارگاه های برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران شرکت های آبفای شهری کشور
 • کارگاه های برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران شرکت های آبفای روستایی کشور
 • چاپ دوم کتاب «اوج گیری: قواعد سه گانه تفکر استراتژیک پیشرفته»
 • کارگاه های «برنامه ریزی استراتژیک» در وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • کارگاه های تفکر استراتژیک در بانک توسعه تعاون
 • کتاب «اوج گیری: قواعد سه گانه تفکر استراتژیک پیشرفته» به زودی منتشر خواهد شد
آخرین مطالب

تفکر استراتژیک چیست؟ (بخش دوم)

تفکر استراتژیک چیست؟ (بخش دوم)

تفکر استراتژیک چیست؟ دیدگاه مینتزبرگ: مینتزبرگ (1987) معتقد است استراتژی را به مثابه پنج P می توان درک کرد: برنامه (Plan)، نیرنگ (Ploy)، الگو (Pattern)، موقعیت (Position) و منظر (Perspective). از نظر او در نگاه اول استراتژی به مثابه یک برنامه قابل درک و تصور است؛ راهکاری عامدانه و هوشیارانه که قبلاً درخصوص آن تفکر و مداقه شده باشد. از…


چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک (۱۳۹۵)

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک (۱۳۹۵)

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک در روزهای 16 و 17 آذرماه 1395 در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. سه کنفرانس پیشین مدیریت استراتژیک تحت عنوان کنفرانس سالانه مدیریت استراتژیک برگزار شده بودند. امسال باتوجه به تغییرات رخ داده این کنفرانس به صورت بین المللی برگزار خواهد شد. ویژگی این کنفرانس در مقایسه با (بیشتر…)
گالری ویدئویی