نمایش نوار ابزار

معنای واژه استراتژی در لغت نامه مریام وبستر

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

استراتژی در لغت نامه مریام وبستر به این صورت تعریف شده است:

۱- الف) علم و هنر به کارگیری نیروهای سیاسی، اقتصادی، روان شناختی و نظامی یک ملت یا گروهی از ملت ها برای پشتیبانی حداکثر از سیاست های اتخاذ شده در صلح یا جنگ.

ب) علم یا هنر فرماندهی نظامی که برای مواجهه با دشمن در شرایط دارای مزیت مورد استفاده قرار می گیرد.

۲- الف) یک برنامه یا روش دقیق: یک استرتجم* هوشمندانه.

ب) هنر طراحی یا به کارگیری برنامه ها یا استراتجم ها به سمت یک هدف.

۳- یک انطباق یا مجموعه ای از انطباقات (مثلاً در رفتار، متابولیسم یا ساختار) که کارکرد مهمی در دستیابی به موفقیت تکاملی ایفا می کند یا به نظر می رسد که ایفا کند.

* استرتجم در لغت نامه مریام وبستر به این صورت تعریف شده است:

۱-    الف) یک نیرنگ یا حیله در جنگ برای فریب و گول زدن دشمن

ب) یک حیله یا طرح تدبیر شده برای دستیابی به یک نتیجه

۲- مهارت در خدعه یا حیله ورزی

دیدگاه ها