نمایش نوار ابزار

دانش و نوآوری (زمینه های پژوهش در مدیریت استراتژیک-۵)

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

این حوزه از مدیریت استراتژیک به این موضوع می پردازد که مدیران چگونه می توانند به بهترین شکل مبنای دانشی سازمان هایشان را به منظور ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت هایشان افزایش دهند. برخی از سئوالات مطرح در این حوزه پژوهشی عبارتند از:

  • دانش سازمانی چیست؟
  • دانش سازمانی در کجا سکونت دارد؟
  • یادگیری سازمانی چگونه محقق می شود و چگونه دانش سازمانی را تغدیه می کند؟
  • پیوند میان یادگیری و نوآوری چیست؟
  • دانش چگونه در داخل و بین سازمان ها تسهیم و منتقل می شود؟
  • چگونه می توان یادگیری، دانش و نوآوی را بهتر مدیریت کرد؟

knowledge

دیدگاه ها